Контакти

Експерт от НСОРБ, с които следва да се контактува по въпроса за централизираните покупки:

Павлина Гатева, юрисконсулт,

e-mail: p.gateva@namrb.org,

тел: 066/810 683, 0887 070 224