Консултативен материал относно основните правомощия на общините при прилагането на Закона за достъп до обществена информация

С цел подкрепа за прилагането на Закона в различни казуси, подготвихме настоящия консултативен материал, който се базира на натрупания административен опит в общините през последните години и изискванията му.
Консултативният материал има насочващ характер и всяка община следва да направи оценка на дейността си по прилагането на относимата нормативна уредба. Можете да го изтеглите от секция Документи по-долу.