Консултативен материал относно дейностите по благоустройство и поддръжка на паметниците, свързани с общата история на Русия и България

 

Консултативният материал има за цел да подпомогне общините, на територията на които се намират паметници, свързани с общата история на Русия и България.

В него са представени основните разпоредби от международноправната и национално правната уредба, регулиращи съхраняването, собствеността и стопанисването на тези паметниците.

Можете да изтеглите документа по-долу.