„Консултантски услуги за повишаване капацитета на българските общини за прилагане на различни форми на междуобщинско сътрудничество чрез изучаване и прилагане на норвежкия опит в тази сфера“

902

НСОРБ публикува публична покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантски услуги за повишаване капацитета на българските общини за прилагане на различни форми на междуобщинско сътрудничество чрез изучаване и прилагане на норвежкия опит в тази сфера“, в качеството му на бенефициент по Договор № BG11-PC 02 NFM/21.05.2013 г., за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия”, финансиран по Програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014.

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата: