Конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната икономика

07.09.2021

153

 

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика)- https://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119.

Основната цел на наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия.

С наградата ще бъдат удостоявани социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика чрез социални иновации. За 2021 г. конкурсът се обявява за категориите:

  1. Социални иновации, свързани със заетост;
  2. Социални иновации, свързани със социално включване;
  3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги

В конкурса, който е седми поред, ще бъдат връчени три награди – първа, втора и трета (почетен плакет) на отличените участници.

Крайният срок за кандидатстване е 17.30 часа на 30.09.2021 г.

До участие се допускат физически лица, граждани на България  и юридически  лица, регистрирани в България.

Кандидатите е нужно да представят следните документи (с текст, напечатан на български език):

  1. Формуляр за кандидатстване (по образец); 
  2. Декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята.

Предложения за конкурса могат да се подават на ел. адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg

За допълнителни въпроси, телефон  02 8119 547