Конференция на Групата на високо ниво по европейската демокрация

10.11.2021

93

На 3 декември 2021 г. Групата на високо ниво на Европейския комитет на регионите (КР) по въпросите на европейската демокрация организира дебат като част от Конференцията за бъдещето на Европа.

Конференцията за бъдещето на Европа е инициатива имаща за цел да доближи Европа максимално до нейните граждани и да съдейства за укрепването на европейският модел на демокрация. Това стана още по-неотложно в контекста на устойчивото възстановяване от пандемията от COVID-19, както и бъдещия цифров и климатичен преход.

Именно тези елементи ще бъдат обсъдени на предстоящото събитие, което ще включва три панелни дебата с членове на Групата на високо ниво, членове на ЕП и членове на Конференцията за бъдещето на Европа, включително въпроси от публиката.

Сред основните теми са: съвременните демократични системи, начините за насърчаване на демокрацията на участие и представителната демокрация, както и подходите за укрепване на европейската демокрация на всички нива на управление.

Пълна програма на събитието: изтеглете от тук

За участие: регистрирайте се тук

Група на високо ниво по европейска демокрация се председателства от почетния председател на Европейския съвет Херман Ван Ромпьой и има за цел да стимулира дискусиите относно иновативни начини за укрепване на демократичната легитимност на всички нива. Тя ще представи окончателен доклад преди закриването на Конференцията за бъдещето на Европа, като принос към разсъжденията относно укрепването на европейската демокрация и позицията на КР.