Кметът на Стара Загора взе участие в заседанието на КС по въпросите на Зелената сделка

22.11.2021

49

На 22.11.2021 г. се проведе поредното неформално заседание на Консултативния съвет по проблемите на Зелената сделка, председателствано от вицепремиера Атанас Пеканов.

Европейската политика Зелената сделка дефинира стратегическа рамка, която има отношение към всички области на обществения, социален и икономически живот, подчерта заместник министър-председателят при откриването на заседанието и акцентира върху необходимостта от стройна и тясна координация по прилагането на принципите на концепцията за устойчиво развитие между всички заинтересовани страни. В значителна част от сферите регулацията на европейско ниво вече е факт и нейното прилагане е абсолютно задължително за всички държави-членки, обърна внимание Пеканов. „Дори да не сме съгласни с всичко, трябва да използваме всички възможности и да разбираме реалността“ – апелира Атанас Пеканов. В ЕК все още съществуват отворени въпроси, по които преговорите между държавите предстоят именно затова е важно КС да работи активно и отговорно, за да бъде формирана национална позиция, която да отразява реалните интереси на страната ни.

В заседанието не взеха участие представителите на квотата на парламентарно представените партии, поради което заседанието бе определено като неформално. След конституирането на новия Парламент предстои в ресорните комисии да бъдат внесени всички изготвени предложения за позиция на страната ни по актуалните въпроси, които са обект на дискусия. Те се обсъждат на национално ниво в рамките на тематичните работни групи, координирани от ресорните министерства.

За постигане на по-висока степен на оперативност в работата на КС по Зелената сделка, вицепремиерът Пеканов възнамерява да предложи на новия кабинет всяко министерство да определи заместник-министър, който да координира въпросите на Зелената сделка, както и да определи експертен екип, който ще бъде ангажиран с всички текущи въпроси. Предстои създаване на комисия за енергийна неутралност. Нейното функциониране е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост. Основната функция на Комисията ще бъде изготвянето на анализи, моделиране на възможните решения и проиграване на евентуалните сценарии, които да трасират действията на страната в прехода към въглеродна неутралност. На тази база членовете на КС ще имат възможност да вземат информирани решения. Периодично ще бъдат канени и експерти от други държави, които имат наблюдения върху опита на европейските страни и особено на тези от региона.

„Пред този КС стоят сериозни задачи, които трябва да се свършат в много кратки срокове. Знаете добре, че изоставането в тази област до момента е сериозно, пред нас стоят задачи, които са неглижирани, може би, предстои изготвянето на цялостна стратегия за декарбонизация, каквато към момента страната ни няма, а тя е необходима“ – подчерта министърът на енергетиката Андрей Живков.

В областта на енергетиката основната задача, която предстои е изготвянето на стратегията за декарбонизация, която да бъде базирана на интегрирания план за енергетика и климат, който дефинира задачите до 2030 г. и предвижда намаляване на първичното потребление на енергия с 27%. В ПВУ е зададена доста ясна посока и концепция за развитието на българската енергетика, подчерта ресорният министър. Действията, свързани с поетапното трансформиране на въглищните региони е с хоризонт до 2038 г., но стъпките трябва да бъдат предприети още от 2026 г. Основният проблем пред страната ни остава яснота по решението за изграждането на заместващи мощности, които да гарантират енергийния микс на страната.

Напредъкът по изготвянето на териториалните планове за справедлив преход беше част от дневния ред на заседанието на КС по Зелената сделка. Беше представен напредъка по доклада, изготвян от консултантска компания, на база на който предстои Министерството на енергетиката за стъпи при разработването на Плановете за регионите на Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който е представител на НСОРБ в КС по Зелената сделка, предложи сред приоритетите за преструктуриране на региона да бъде взета под внимание и възможността за трансформиране на Летище Стара Загора в индустриална зона. Идеята на общината е дискутирана с експертите в рамките на работата им на терен. Авиоплощадката не функционира от дълго време, разположението е стратегическо и местната администрация счита, че има значителен потенциал за развитие на индустриална зона и привличане на инвеститори.

В работата на Консултативния съвет бяха представени анализи на независими експерти, на института за устойчив преход и развитие, на консултантския екип, който изготвя анализа за Териториалните планове за справедлив преход както и общите параметри на ангажиментите, свързани със законодателния пакет на ЕС „Подготвени за 55“.