Кандидатствайте за Награда Предприемчив европейски регион

06.01.2022

141

Успешната инициатива „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) е проект, който идентифицира и награждава региони и градове в ЕС, които са въвели и изпълняват иновативни стратегии и политики в сферата на предприемачеството, независимо от техния размер, благосъстояние и компетенции. Регионите и градовете с най-надеждния, перспективен и обещаващ план и визия получават етикета „Предприемчив европейски регион“ за съответната година. За годините 2021-2022 г. сред наградените бе и община Габрово.

Допустимите кандидати са поканени да изготвят стратегия, в която се ангажират да развиват своя предприемачески потенциал чрез устойчиви и реални действия. Кандидатите трябва да демонстрират реален политически ангажимент за подкрепа на МСП и укрепване на предприемачеството чрез стратегията, която е официално одобрена от общинския съвет.

Допустими за участие за всички териториални единните от държавите-членки на ЕС, включително общности и градове.

Водещата тема за 2023 г. е Предприемачество и устойчиви общности. Наградата за 2023 г. ще получат до 3 местни и регионални власти.

Срокът за кандидатстване е 29 март 2022 г.

Повече информация за инициативата и условията за кандидатстване можете да намерите на: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx#1