Какви са нагласите на гражданите, ползващи обществен транспорт

23.06.2021

122

Екип на Факултета по икономически и социални науки към ПУ "Паисий Хилендарски" - партньор по проект InnoAir, в който участва и НСОРБ, изготвиха доклад, анализиращ поведението на пътниците в обществения транспорт.
????Докладът е достъпен на английски език и можете да го разгледате тук: https://innoair-sofia.eu/…/docume…/D5_3_1_PU_InnoAir_pub.pdf