Изпратете мнение по проекта на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

23.08.2021

158

На Портала за обществени консултации е публикуват проект на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, на следния линк:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6264

С Наредбата се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5.06.2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. В нея са разписани изцяло нови национални мерки, чрез които ще се постигнат изискванията на директивата за ограничаване на отпадъци от еднократни пластмасови продукти и промяна в потребителското поведение. Анализите показват, че 86% от отпадъците по плажовете на територията на ЕС са пластмасови продукти за еднократна употреба, които нанасят сериозни щети върху околната среда.

За постигане на поставените цели се предлагат мерки за намаляване въздействието на определени пластмасови продукти, като основните са:

-въвежда се определение на понятието „пластмасов продукт за еднократна употреба“ (ППЕУ)

-забранява се пускането на пазара на продукти, за които има устойчиви заместители за многократна употреба, съгласно Приложение 1, част А (клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки за напитки, пръчици за балони, видове съдове за хранене и напитки, чаши за напитки от експандиран полистирен, вкл. техните капаци/капачки, тънки пластмасови торбички с дебелината под 25 микрона и др.). Забраната ще влезе в сила веднага след приемането на наредбата, което означава, че посоченият тип изделия не трябва да се продават от производители или вносители. Количествата, които са пуснати на пазара в България преди влизане в сила на наредбата, ще могат да се използват в търговските обекти до тяхното изчерпване;

-въвеждат се мерки за намаляване на потреблението на еднократни пластмасови чашки и кутии за храна, като се въвеждат допълнителни такси върху тези пластмасови продукти;

- изискват се нови маркировки за съдържанието на пластмаса и за вредата от неправилното им изхвърляне на: тютюневи изделия с филтри; чаши за напитки; мокри кърпички за лична хигиена и битова употреба и дамски превързочни материали;

- от 2025 г. допълнително е разширена отговорност на производителя за лицата, които пускат на пазара продуктите по Приложение № 1, част Д (съдове за храна и напитки, торбички, мокри кърпички, балони, тютюневи изделия с филтър и др.) и риболовни съоръжения;

Относно новите общински ангажименти са разписани две разпоредби чл. 21 и чл. 27.  

За подготовка на официално становище на НСОРБ, очакваме да изпратите Вашите бележки, мнения и предложения по проекта на Наредба до e-mail: d.stoikova@namrb.org до 30 август 2021 г.