Изпълнителният директор на НСОРБ взе участие в заседание на Съвета на регионалните координатори на НАЛАС

01.07.2021

136

На 30 юли, се проведе онлайн заседание на Съвета на регионалните Координатори на НАЛАС (управителeн орган на организацията). Представителите от Асоциациите на местните власти от ЮИЕ обсъдиха въпроси, свързани със създаването на новите услуги в подкрепа на членовете на организацията -  ,,Револвиращ фонд за асоциациите на местните власти“ и пакет от мерки в подкрепа на Албанската асоциация на общините, в отговор на нейно искане.

Грантовата схема за Албания – Европа за общините (EfMGS) на НАЛАС се финансирана от ЕК. Проектът се фокусира върху подобряване на социално-икономическите и екологични условия на местните общности в Албания и повишаване капацитета на общинските администрации. В рамките на проекта на албанските общини ще бъде предоставен грант за подобряване на инфраструктурата за местни публични услуги и средства за развитие на потенциала.

Представен бе проектът ЕU4 Energy Transition: Конвентът на кметовете в Западните Балкани и Турция - съвместно съфинансиран от ЕС и Федералното министерство на икономическото сътрудничество и развитие на Германия (BZM). Общата  цел на проекта е насочена към постигане на реален ефект в енергийния преход и справяне с изменението на климата в Западните Балкани и Турция. Конкретните дейности са насочени към подкрепа на градовете от Конвента на кметовете на Западните Балкани и Турция при изпълнението на ангажиментите им по постигане на целите в областта на енергетиката и климата.

Регионалните координатори на НАЛАС се запознаха и с две инициативи на ООН: UNDESA – Управление на общински средства за инфраструктура и UNDRR –за устойчиво развитие на градовете.

В хода на заседанието изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание на своите колеги върху необходимостта и значението от обсъждането, споделянето и обмяната на опит между членовете на НАЛАС. Онлайн общуването по време на пандемия, безспорно, помага за поддържане на оперативни контакти и взаимно информиране по актуални и належащи въпроси, но не носи пълния потенциал на живото общуване.  Тя запозна членовете на ръководството на НАЛАС с инициативите на НСОРБ в национален и международен план до края на годината и информира за резултатите от участието на наши представители в различни форуми.