Избрани са 11-те представители на местната власт и техните заместници в Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране

17.09.2020

313

На 17 септември 2020 г. в София се проведе Регионален форум за избор на представители на общините от Северозападен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР).

Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му НСОРБ, като представител на всички български общини, провеждането процедурата за избор на общинските представители на общините в РСР във всичките региони за планиране.

Представители на всичките 51 общини от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен избраха представителите на местната власт в Регионалният съвет за развитие, който има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие общините в Северозападния район за планиране имат 11 представители в Регионалния съвет за развитие, като квотите са определени на база населението по области, съгласно данните , съгласно данните на НСИ към 31.12.2019 г.

Представителите на общините се определят на база населението на областта по данни на НСИ към 31.12.2019 г.:

Северозападен район от ниво 2
Области, бройОбщини, бройНаселение, брой*Представители, брой**
1.Видин  1182 8352
2.Враца 10159 4702
3.Ловеч 8122 5462
4.Монтана 11127 0012
5. Плевен 11236 3053
Общо:51728 15711

 

Съгласно утвърдената процедура, изборът се проведе по области, като делегатите номинираха и гласуваха както за титуляри, така и за техните евентуални заместници. Право да бъдат предлагани за членове на РСР имат само кметове на общини и председатели на общински съвети.

За представители на област Видин в РСР на Северозападния район за планиране бяха избрани кметът на Видин Цветан Ценков и кметът на Ружинци Александър Александров. Техни заместници ще бъдат – Борис Николов – кмет на община Белоградчик и Анжело  Добричов – кмет на община Чупрене.

Общините от област Враца определиха за свои представители  кмета на Враца Калин Каменов –Маринела Николова – кмет на община Козлодуй. Право да ги заместват в работата на РСР ще имат Иво Цветков – кмет на Бяла Слатина и Владимир Христов – председател на Общински съвет  Враца.

Ловешка област избра за свои представители в РСР Кметовете на Ловеч – Корнелия Маринова, която председателства постоянната комисия на НСОРБ по еврофондовете и заместник-председателя на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова. Заместник-представители в РСР ще бъдат кметовете на Летница – Красимир Джонев и на Тетевен – Мадлена Бояджиева

Кметовете на Монтана Златко Живков, който е и член на УС на НСОРБ, и на Георги Дамяново – Нина Петкова ще представляват област Монтана  в Регионалния съвет за развитие. За техни заместници бяха определени Георги Гаврилов – кмет на община Лом и Георги Георгиев – кмет на община Якимово.

От Плевенска област в РСР ще работят кметът на Плевен Георг Спартански, Цветан Костадинов – кмет на Червен бряг и кметът на Белене Милен Дулев. Заместници ще бъдат Любка Александрова – кмет на община Левски, Ивелин Савов – кмет на Никопол и Детелин Василев – кмет на община Пордим.

Промяната в Закона за регионалното развитие предвижда 3 формата за работа на Регионалните съвети за развитие – основен, широк и експертен.

Основният състав включва областните  управители и представителите на общините. Широкият формат на Регионалния съвет за развитие включва и представители на Централното координационно звено към МС, един представител на ОСЕС, както и по един представител от всички министерства, НСИ, БАН и НСОРБ. Освен тях в разширения състав на РСР вземат участие двама представители на работодателските организации, двама – на синдикатите, двама на висши училища, трима представители на бизнеса и толкова на неправителствения сектор.

Широк състав на РСР на СЗР
брой
Представители на общини + НСОРБ12
Областни управители  5
ЦКЗ и ОСЕС2
Министерства17
НСИ, БАН, висши училища4
Работодатели и синдикати4
Икономически и НПО сектор6
Общо:50

 

Функциите на  основния и разширения състав на Регионалния съвет за развитие:

ФункцияОтговорен състав на РСРКворум за вземане на решения
Обсъждане и приемане на становища, препоръки, доклади, справки и оценкиОсновен състав / Широк състав1/2 от общия брой на членовете на РСР
Одобряване на проект и актуализацията на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР)Основен състав2/3 от общия брой на членовете на РСР
Одобряване на концепции за интегрирани териториални инвестицииШирок съставНарочна процедура
Писма за подкрепа по участието на български партньори в проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕСИФОсновен състав1/2 от общия брой на членовете на РСР
Правила за работа, Годишна индикативна програма за дейността, Годишни отчети за извършени разходи Основен състав1/2 от общия брой на членовете на РСР

 

Утре в София ще бъдат избрани представителите на общините в Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране.