INTERREG навършва 30 години

16.09.2020

176

През настоящата 2020 г. се навършват 30 години от стартирането на Европейското териториално сътрудничество, по-известно като Interreg.  Целта му е насърчаването на териториалното сътрудничество между граничните региони както в ЕС, така и по външните му граници.

Началото на Interreg е поставено през 1990 г. за осигуряване на сближаване и изпълнение на съвместните действия и обмен на политики между участници на национално, регионално и местно равнище от различи държави членки. Interreg обхваща три области на сътрудничество: трансгранично (Interreg A), транснационално (Interreg B) и междурегионално (Interreg C).

До момента са изпълнени пет програмни периода на Interreg: Interreg I (1990—1993 г.), Interreg II (1994—1999 г.), Interreg III (2000—2006 г.), Interreg IV (2007—2013 г.) и Interreg V (2014—2020 г.).

Програмите за сътрудничество по Interreg за периода 2014-2020 г. обхващат цяла Европа, като общият им бюджет -съставен от средства на ЕС и на държавите членки -надхвърля 12 млрд. евро.

Кампанията по отбелязване на 30-ата годишнина на Interreg продължава през цялата 2020 г., като акцент са темите по добросъседство, екология и младеж.

Българските бенефициенти по Програмите за териториално сътрудничество по външните и вътрешните граници на ЕС, могат да се включат в онлайн събитие на Фейсбук страниците на съответните Програми (България- Сърбия https://www.facebook.com/ipacbcbgrs и България- Северна Македония https://www.facebook.com/interregipacbcbgnmk) на 21 септември в 15.00 часа (централно европейско време), за отбелязване на годишнината.