Интересен опит споделиха на обучението „Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“ в Поморие

23.06.2021

144

В обучението на 21 и 22 юни в Поморие се включиха 22-ма представители на общините от областите Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора. Въвеждащите теми засягаха европейските политики и регламенти в областта на опазване на културно-историческото наследство, актуалните промени в Закона за културното наследство, правомощията и задълженията на местните власти.

Участниците коментираха отпадането на категоризацията и въвеждането на облекчен режим за регистрация на местата за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости, проблемите при събираемостта на туристически данък и възможностите за планиране на местни политики.Важна част от обучението бе темата за насърчаване развитието на туризма, особено в контекста на ковид пандемията. Ръководството на Късноантична и Средновековна крепост Туида представиха добър пример за социализация на културното наследство чрез организиране на фестивал на занаятите, светлинно шоу, концерти, фолклорни фестивали и др.: https://www.facebook.com/kreposttuida/.

Община Велинград представи своя опит за популяризиране на града като туристическа дестинация чрез организиране на инфотурове за блогъри.

 

Обучението е част от обучителната програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.