Информационни материали за общините по прилагането на Закона за авторското право

24.06.2021

167

На 17 юни 2021 г. се проведе онлайн семинара „Роли и място на общините в процеса на прилагане на законовата рамка в областта на авторското и сродните му права“, който бе организиран в партньорство с Министерството на културата, „Музикаутор“, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Националното сдружение на общините в Република България и с участието на Сдружение „Сцена Музика“.

В прикачените файлове можете да намерите наръчника „Общините и авторските права за музиката“ с подробни разяснения относно основанията и практиката по прилагане на Закона за авторското право и сродните му права при организиране на концерти и други събития с музика и по отношение на контролните функции на общините спрямо туристическите и търговските обекти на тяхна територия.

Наръчникът е допълнен и обогатен с отговори на въпросите, отправени от самите общини по време на обучението.

В сайта на Музикаутор, е създадена специална страница, насочена към пълна и подробна информация, насочена към общините https://www.musicautor.org/bg/p/author-rights/qna-municipalities

Сред прикачените файлове ще намерите презентацията на г-н Мехти Меликов – директор дирекция „Авторско право и сродните му права“ в Министерство на културата, както и контактите на всички панелисти в обучението.