Информационен ден по процедура за ограмотяване на възрастни по ОП НОИР

05.01.2021

125

На 20 януари през платформата Zoom от 10:00 часа, ще се проведе информационен ден  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ограмотяване на възрастни-2“ по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Регистрация за участие се изисква до 18 януари на https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

Допустими кандидати и партньори по процедурата са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза. Допустими асоциирани партньори са и общините, на чиято територия се намират училищата (кандидати или партньори).

Повече информация за процедурата на сайта на НСОРБ на https://www.namrb.org/nabirat-se-proekti-za-ogramotiavane-na-vazrastni-po-op-noir