Информационен ден по покана по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

07.06.2021

166

На  16 юни 2021 г. (сряда) от 9:30 часа в онлайн платформата ZOOM, ще се проведе информационен ден относно обявената Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“ ,Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. (ФМ на ЕИП): https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/novini/informaczionen-den-po-podrezultat-1.1-%E2%80%9Ekulturno-nasledstvo,-predstavyano-v-revitalizirani,-restavrirani-i-renovirani-mesta%E2%80%9C

Целта на процедурата е да подобри условията за опазване, управление, представяне на културни ценности и достъп до културно наследство.

Допустими кандидати по поканата, са бюджетни организации, включително общини и областни администрациии, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор.

Регистрацията за участие е до 12:00 часа на 14 юни 2021 г. на  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG0LDqPYjAkcgplqBzazX-WCwwgzU-dTx9nBii98-LeeLX4Q/viewform?usp=sf_link

Всяка организация може да регистрира до двама участника за събитието. Регистрационни форми след посочения краен срок няма да бъдат приемани.