Информация за въвеждането на ЕСТИ

30.04.2019

3744

Министерството на туризма вече разработи Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и Системата-регистър за настаняване (СРН).

Към момента ЕСТИ е активна и се провежда пилотно прилагане в 5 общини. Независимо от това, системата е достъпна за регистрация за всички общини и за местата за настаняване на ел. адрес: https://esti.tourism.government.bg/

От 1 октомври 2019 г. използването на ЕСТИ става задължително както от местата за настаняване, така и от общините.

По настояване на НСОРБ, с цел подготовка за прилагане на ЕСТИ, Министерството на туризма провежда обучения за общините, освен вече проведените обучения за хотелиерите. След проведените две обучения - във Варна и Велико Търново предстои провеждането на обучение в Пловдив за общините от Южна Централна България на 8 май 2019 г.

През м. май предстоят обучения и за общините от Западна България, за които ще информираме общините своевременно.

Ако сте пропуснали да участвате, можете да се включите в предстоящите обучения, независимо от региона на провеждане.

Допълнителна информация можете да видите ТУК