Информация за извършените от доброволците дейности и проведените обучения очакват от общините в МВР

06.01.2021

157

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи напомнят, че наближава крайният срок за изпращане от кметовете на общини на доклад за извършените от доброволците дейности и проведените обучения през изминалата година – 31-ви януари.

Паралелно с това, предвид изтеклият в края на 2020 година срок на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Р България, необходимо е да се отчете и развитието на формированията в периода 2012 – 2020 г.

В тази връзка, с цел систематизиране на информацията, от общините се иска да попълнят трите таблици, които можете да изтеглите по-долу. Таблиците трябва да се изпратят в същия формат Excel на ел. поща: rmhadzhieva@mvr.bg не по-късно от 29.01.2021 г. При възникнали въпроси, можете да се обърнете към гл. инспектор Костадин Чифлигаров на тел. 02 98 21 034 и към инспектор Радина Хаджиева – на тел. 02 98 21 156.

Документи

ДатаФайл
06.01.2021 Таблица № 1
06.01.2021 Таблица № 2
06.01.2021 Таблица № 3