Информация за бъдещите Програми за образование и развитие на регионите

07.10.2020

307

 

На http://opnoir.bg/?go=page&pageId=376 е публикувана информация от он-лайн заседанието на 1-ви октомври, на работната група по подготовката на Програмата за образование за програмен период 2021-2027 г. Анонсираните материали включват 3 презентации за: новите инструменти в подкрепа на Плана за възстановяване на ЕС; представяне на Програмата за образование и на получени коментари и бележки по работния й вариант.

Материали от заседанието през м. септември на Тематичната работна група по разработването на бъдещата Програма за развитие на регионите 2021-2027, са публикувани на: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/5834  Сред тях са представяне на обхвата на Програмата и информация за напредъка по подготовката на новия програмен период.