Информация във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

12.09.2019

455

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. получихме подробна информация от заместник министър - председателят Томислав Дончев. Пълният текст можете да изтеглите от ТУК.

В писмото ще намерите:

  • Актовете на МС, свързани с подготовката провеждането на изборите;
  • Източници на информация;
  • Отговорности по осигуряване на изборните книжа и материали за изборите;
  • Други ангажименти на териториалните органи на изпълнителната власт и на техните администрации във връзка с изборите;
  • Комуникация, координация и взаимодействие. Организация на работата по ОТП;
  • Информация за екипи и контакти на АМС и ЦИК.