Ямбол: Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци в близост до Ямбол беше открита с тържествен водосвет

 
В 11:30 часа на 19 януари 2022 година, с водосвет, започна официалната церемония за откриване на обект „Компостираща инсталация“ в град Ямбол. Модерната система е изградена по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Проектът е одобрен през 2019 година, договорът е сключен на 3 юли същата година.
 
Обектът беше открит от кмета на община Ямбол Валентин Ревански. Той изказа искрена благодарност към всички, които със своята компетентност, труд и енергия са допринесли за реализирането на този проект. „Ефектът от тази инсталация ще бъде усетен от жителите на Ямбол на малко по-късен етап. Сега сме изправени пред още едно сериозно предизвикателство – експлоатацията, поддръжката на тази компостираща инсталация, която е възложена на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“. Разчитам на служителите да работят и да полагат всички усилия за поддръжката и безпроблемната работа на това модерно съоръжение“, допълни още Ревански.
 
 
Официалната церемония беше предшествана от заключителна пресконференция по проекта.
Общият размер на инвестицията е 3 702 737, 60 лева. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява чрез Европейския фонд за регионално развитие 2 166 963,78 лева, държавният бюджет на Република България гарантира 382 405,37 лева безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 153 368, 45 лева.
Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.
Компостиращата инсталация е изградена в местността Гол баир, която се намира в землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, разположена до Регионалното депо за неопасни отпадъци.
Съоръженията и довеждащата инфраструктура са изградени на терен с обща площ от 8 000 квадратни метра и с предвиден капацитет 2400 тона годишно. По проекта са закупени контейнери и сметоизвозваща техника. Инсталацията ще приема и обработва разделно събрани зелени и дървесни отпадъци и ще намали количеството депонирани битови отпадъци в Ямбол.