Грантова схема „Побратимяване на градове от Турция и ЕС-II“

29.12.2021

485

 

Публикувана е покана за проектни предложения, имащи за цел да създадат устойчиви структури за стимулиране на обмена между местните администрации в Турция и местните власти в държавите-членки на ЕС в области, свързани с борбата с изменението на климата и околната среда.

Проектните предложения ще се финансират по линия на Годишната програма за действие за Турция за 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ-II (IPA II).

Минималният размер на проектното предложение е 60 000 евро, а максималният 100 000 евро.

Програмата ще се изпълнява от Съюза на общините на Турция в тясно сътрудничество с Министерството на външните работи, Дирекция по въпросите на ЕС, Съюза на провинциите и Министерството на околната среда, урбанизацията и изменението на климата.

Крайният срок за подаване на предложенията е 01.03.2022 г.

Пълните насоки за кандидатите са достъпни на следните интернет сайтове: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=173144 и https://www.cfcu.gov.tr/tender/65954

Подробен информационен семинар относно поканата ще се проведе онлайн на 14 януари 2022 г. между 13:30-15:30 ч. (българско време). За да участвате следва да се регистрирате на следния линк: https://zoom.us/webinar/register/WN_yABNbwogTdqC3k27Wwi3OQ  

Програмата на семинара можете да видите по-долу.

 

 

Документи

ДатаФайл
29.12.2021 Програма на семинара