Годишно информационно събитие по ОПРР

02.12.2020

216

 

На 3 декември ще се състои Годишното информационно събитие на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР).

Събитието, в рамките на което по интерактивен начин ще се представят най-значимите проекти и постигнатото въздействие на ОПРР, за подобряване качеството на живот в България, ще е онлайн.

То ще бъде излъчвано на живо, на специално създаден YouTube канал, от 15.00 часа.

Желаещите да се включат в събитието могат да направят това на адрес: https://www.youtube.com/channel/UCJoLN_3fmYFcnrYJ1H6hSR