Годишни награди на НСОРБ за 2021 г. – „Партньор на общините“ и „Общински инвеститор“

13.05.2021

306

Всяка година, по повод Деня на българската община, НСОРБ връчва награди за принос в развитието на общините и местното самоуправление в няколко категории.

Процедурата за набиране на предложения за Годишните награди на НСОРБ 2021 г. открихме на 13 април в два от разделите:

 • „Принос за развитие на местното самоуправление“ /за община/
 • „Принос за развитието на местното самоуправление“ /за служител на общинска администрация/

 

От 13 май набираме предложения от общините и за категориите:

 • „Партньор на общините“
 • „Общински инвеститор“

 

„Партньор на общините“ се присъжда на неправителствени организации, осъществили съвместен проект с община, или физически и юридически лица - дарители на общини със значим принос за местната общност през годината.

Критерии за присъждане на отличието:

За партньор – НПО:

 • Стойност на изпълнен съвместно с община проект, с финансиране привлечено от НПО;
 • Постигнат ефект и устойчивост на проекта (социален, благоустройствен и др.)

За партньор-дарител (физическо или юридическо лице):

 • Стойност на дарението (в лв.);
 • Значимост и трайност на ефекта за местната общност.

 

“Общински инвеститор” се присъжда на физическо или юридическо лице, извършило значими инвестиции в български общини през  годината.

Критерии за присъждане на отличието:

 • Обща стойност на вложените инвестиции в общини през годината;
 • Брой разкрити работни места.
 • Реализирани подобрения на местна публична инфраструктура (техническа, социална, образователна и др.)
 • Предоставена подкрепа за конкретни дейности на общините.

Очакваме Вашите номинации чрез попълване на електронния формуляр на адрес: https://forms.gle/RDtV4cogHtfoTQmZ6 не по-късно от  30 август 2021 г.

 

Повече информация за критериите и начините на подаване на номинации за всички категории можете да видите в специалния ни раздел на сайта: https://www.namrb.org/godishni-nagradi-na-nsorb-2021

 

По аналогичен ред ще бъдат номинирани и кандидатите в останалите категории за Годишните награди на НСОРБ. Критериите и реда за предлагане, ще бъдат оповестени по-късно. 

По-късно през годината ще открием номинациите и за наградите във връзка с 25-та годишнина на НСОРБ.

Актуална информация следете на сайта ни.

Предвиждаме годишните награди да бъдат връчени официално на 12 октомври 2021 г., а юбилейните  отличия на рождения ден на НСОРБ - 11 декември 2021 г. Форматът на събитията ще бъде уточнен допълнително, съгласно актуалната към периода епидемична обстановка.