Годишна среща на местните власти 2017 г. 15 - 17 октомври, к.к. Албена

18.08.2017

4848

Повече от 1100 бяха участниците в XII-та Годишна среща на българските местни власти – кметове, председатели на общински съвети и съветници, секретари и експерти от общинските администрации. Участие във форума взеха и 120 представители на бизнеса и партньорските организации, както и близо 60 представители на централната изпълнителна власт.

Три дни те дискутираха по основните приоритети – въвеждането на електронното управление, намаляването на административната тежест и изграждането на кадрови капацитет, както и успешното провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС и подготовката на бъдещия програмен период след 2020 година.

Общините поставиха отново въпроса за разширяване на техните правомощията, за финансово и кадрово обезпечаване на законово възложените им отговорности. Те настояха за увеличаване на капиталовите им разходи за общинската пътна инфраструктура, за помощ от държавата за общинските болници, за адекватно регулиране на заплащането на общинските служители.

Националното сдружение потвърди позицията си по новата методика за такса смет и отново заяви, че промяната трябва да се случи по плавен и балансиран начин и да бъде поносима за гражданите.

В тематичните форуми и в пленарните сесии представителите на общините и на централната власт заявиха категорична готовност да си партнират за най-доброто решаване на наболелите проблеми в местните общности. Израз на желанието за партньорство бе и подписването на първото споразумение между НСОРБ и Народното събрание, което регламентира механизмите на взаимодействие на законодателния орган с местните власти. С него законодателната власт се ангажира за провеждането на диалога на различни нива, за периодични съвместни дискусионни срещи, за взаимодействие между постоянните комисии на Народното събрание и НСОРБ.

Подписано бе и традиционното споразумение на НСОРБ с правителството. Местната и централната власт се споразумяха да си взаимодействат за своевременен обмен на информация по нормативни промени, за постигане на по-добър баланс между права, отговорности и ресурси за общините, за разширяване и подобряване на предварителната и последваща оценка на въздействие на нормативни актове и за съгласуване на позициите при отстояване на националните интереси пред институциите на Европейския съюз.

Традиционна част от Годишната среща стана изложението „Общинско ЕКСПО“. Тази година в него участваха 25 фирми-изложители, а за трети път със свои щандове се представиха и общини.

Част от дневния ред на общинския форум бе официалното връчване на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на общините БАНСКО, БЯЛА СЛАТИНА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ГАБРОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДЕВНЯ, ДИМИТРОВГРАД, ДОБРИЧ, КНЕЖА, ПАВЛИКЕНИ, ПОМОРИЕ, РУСЕ, САМОКОВ, СВИЩОВ, СМЯДОВО, ТРОЯН И ТЪРГОВИЩЕ.

На форума бяха връчени и годишните наградите на НСОРБ, с които Сдружението отличи общини, кметове, съветници и общински служители, както и партньори, дарители, активни граждани и медии.

“Община-реформатор” за 2017 г.

 • За малка община: община Златарица;
 • За средна община: община Родопи;
 • За голяма община: Столична община.

“Общинар–реформатор” за 2017 г.

 • За малка община: Стоян Петков – експерт „Информационни технологии“, община Струмяни;
 • За средна община: Надя Стефанова – главен архитект на община Полски Тръмбеш;
 • За голяма община: Лилия Христова – председател на комисията на НСОРБ по образование и директор на дирекция „Образование и младежки дейности“, община Варна

Стояна Чавдарова – главен архитект на община Кюстендил.

„Общинско доверие“

в категорията дългогодишен кмет на община

 • Венцислав Куткудейски – 7-ми мандат кмет на община Медковец;
 • Людмил Веселинов – 7-ми мандат кмет на община Попово;
 • Златко Живков – 5-ти мандат кмет на община Монтана.

в категорията за дългогодишни общински съветници

 • Маргарита Стойчева – 7-ми мандат общински съветник в община Долни Дъбник;
 • Даниела Йорданова – 6-ти мандат общински съветник в община Добричка
 • Пламен Трифонов – 6-ти мандат общински съветник в община Видин.

в категорията за дългогодишни кметовете на кметства

 • За малки общини – на трима 7-ми мандат кметове на кметства в община Ардино – Фикрет Байрам, кмет на кметство Сухово; Исмет Мустафа, кмет на кметство Русалско; Сади Мюмюн, кмет на кметство Китница;
 • За средни общини – Маргарита Стоянова – 7-ми мандат кмет на кметство Царевец, община Добричка;
 • За големи общини – Верка Монова – 5-ти мандат кмет на кметство Бела Рада, община Видин.

„Общински дарител“

В категорията „Подкрепа за малки общини“:

 • Контур Глобал Марица изток 3 – за дарение от 714 хил. лв. за основен ремонт на спортна зала "Енергетик" в община Гълъбово.

В категорията „Подкрепа за средни общини“:

 • Дънди Прешъс Метълс Крумовград ЕАД – за дарение от над 1,6 млн. лв. за подкрепа на проекти и инициативи за подобряването на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, развитието на културата и спорта в община Крумовград.
 • Цоло Йотов Вутев – за дарение на стойност 880 хил. лв. за финансиране на инфраструктурни обекти в с. Румянцево, община Луковит.
 • Ганчо Петков Ламбев – за дарение на стойност над 870 хил. лв. за благоустройствени дейности и инициативи за подкрепа на културни събития в с. Царевец, община Свищов.

В категорията „Подкрепа за големи общини“:

 • Тодор Стаматов Тодоров – за дарение на стойност  195 хил.лв. за оборудване и ремонт на МБАЛ Силистра, подпомагане пенсионерските клубове в община Силистра.

„Партньор на общините“

В категорията на малките общини:

 • Фондация „Социални норми” – за партньорство с община Правец при изпълнение на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” на стойност над 37 хил. лв.

В категорията на средните общини:

 • АЕЦ „Козлодуй” – за партньорство с община Козлодуй при провеждането на всички културни инициативи, кампании и събития на стойност над 120 хил. лв.

В категорията на големите общини:

 • Читалище „Наука-1870 година”, гр. Ловеч – за партньорство с община Ловеч в областта на културата на стойност над 25 хил. лв.

„Активни граждани“

В категорията на малките общини:

 • Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино-Джебел“ – за изпълнението на иновативни проекти в рамките на инициативата „Водено от общността местно развитие”.

В категорията на средните общини:

 • Пембе Хюсейн и Живко Йосифов – за граждански инициативи, насочени към подпомагане на децата и младежите на Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Харманли.

В категорията на големите общини:

 • Пламен Пеев – инициатор на идеята за „Глобален Добрич” – общност от добричлии, живеещи в различни страни от цял свят, с идеи за промяна и развитие на града.

„Медиен глас на общините“

 • Вестник „Стандарт”;
 • Телевизия България он еър.

Наградите Община-реформатор”, Общинар-реформатор” и Общинско доверие” са осигурени от “Борика” АД и са на обща стойност 4560 лв. под формата на ваучери.

  

Всички снимки от събитието могат да бъдат свалени от ТУК.