Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за храни

28.04.2021

48

 

На https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2014-2020/spetsializirana-platforma-za-obshtestveno-obsazhdane-na-operativnata-programa-ot-zainteresovanite-strani/za-obsazhdane е публикуван за обществено обсъждане Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ) за 2020 г. Крайният срок за становища по документа е 14.05.2021 г., като същите се изпращат на: questionsFEAD@asp.government.bg  и MBorisova@asp.government.bg .     

Докладът представя физическия прогрес в изпълнението на ОПХ през 2020 г., както по-важната информация, е както следва:.

  • Изпълнението на ОПХ през 2020 г. се реализира в условията на тежка епидемична обстановка, като с оглед на това е адаптирано получаването на топлия обяд и индивидуалните пакети с хранителни продукти до дома на крайните получатели;
  • Подготвено и депозирано пред ЕК е изменение на Програмата за осигуряване на топъл обяд и увеличение на бюджета й с допълнителните средства по линия на React-EU;
  • Отворена за кандидатстване е процедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ с допустими кандидати общини или райони на общини. В рамките на срокoвете за кандидатстване, проектни предложения са подали общо 216 общини и райони на общини, а заявената подкрепа е за повече от 59 790 нуждаещи се лица;
  • В периода 03.04.2020 г. – 12.06.2020 г. на общо 73 036 души, са разпределени 1 404.92 тона храни от първа необходимост, като част от предприети мерки за подкрепа на социално слаби лица и семейства, предвид възникналата епидемична обстановка, свързана с COVID-19;
  • От10.2020 г. до 04.12.2020 г. е осъществено предоставянето на индивидуални пакети хранителни продукти на 406 587 лица в 309 пункта на БЧК. В индивидуалните пакети са включени 16 вида хранителни продукти- ориз, брашно, спагети, лютеница, зелен фасул, домати (стерилизирани), грах, гювеч, конфитюр, говеждо в собствен сос, кюфтета в бял сос, пиле фрикасе, рибни консерви, захар, леща и олио. Теглото на един пакет е 22,710 кг, а стойността му EUR 28,06/54,88 лв. с ДДС. Разпределени са общо 6 358,41 тона храни;
  • Нераздадените хранителни продукти с общо тегло 137.93 тона са предоставени в периода от 18.01.2021 г. до 15.02.2021 г. на 9 089 лица, сред които приоритетно включени високо рискови групи от заразяване с COVID-19, сред които попадат вързастни лица над 65 години, лица с различни заболявания, мигранти и потребители на социални услуги и специализирани институции.
  • Общият брой на лицата, получаващи подпомагане с хранителни продукти са 488 712 души, като от тях: 22,42 % са деца до 15 години включително; 33,27 % са възрастни хора над 65 г.; 58,06 % са жени; 6,04 % са мигранти, участници с произход от друга държава, участници от малцинствени общности, в т. ч. роми; 31,11 % са хора с увреждания; 0,004 % са бездомни лица;
  • Общото количеството разпределени хранителни продукти за подпомагане е 7 901,26 тона, като от тях: 36,82 % са плодове и зеленчуци; 8,97 % са месо, яйца, риба и рибни продукти; 31,34 % са брашно, хляб, картофи, ориз и др. съдържащи скорбяла продукти; 10,77 % са захар; 12,09 % са мазнини, масла.
  • Освен обичайно предоставяните съпътстващи мерки (консултиране на уязвими лица за балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот; консултиране за управление на семейния бюджет; насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип) през 2020 г. е поставен акцент върху допълнителни форми на подкрепа, свързани с превенция на социално значимите заболявания, в това число и ограничаване разпространението на COVID-19. Разработени и разпространени са листовки за превенция на заразяването с COVID-19 – „Да предпазим себе си и другите от COVID-19“, „Пазете здравето си при пътуване по време на епидемията от COVID-19 и Как да се справим със стреса по време на епидемията от COVID-19“;
  • Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 -2020“ приключва четири годишното си изпълнение, съгласно предвиденото на 04.2020 г. От стартирането на операцията, която бе обявена на 25.04.2016 г. до крайния срок за кандидатстване 31.01.2019 г. са сключени общо 223 договора за БФП с общини и райони на общини. Бюджетът на операцията е увеличаван неколкократно поради големия интерес към нея и през 2020 г. е 53 089 605.58 евро.  През периода 2016 – 2020 г. общо 85 640 потребители са получили подкрепа. Общият брой на получилите подкрепа по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“  през 2020 г. е 39 973 лица. Общият брой разпределени ястия, отчасти или изцяло финансирани по ОПХ е 6 833 412 бр. , който включва - супа, основно ястие и хляб. Общото количество разпределени хранителни продукти  е  5 506,943 тона, като от тях количеството: плодове и зеленчуци е близо 26,46 %; месо, яйца, риба и рибни продукти е 19,87 %; брашно, хляб, картофи, ориз и др. съдържащи скорбяла продукти е 40,11 %; захар е 0,25 %;  млечни продукти е 7,77 %; мазнини, масла е 3,27%; готови храни, други храни/които не попадат в предходните категории/ е 2,26%  /124,32 т/, като от тях готовите храни са 0,18 т. Средният  грамаж на един „топъл обяд“  през 2020 г. е 0,806 кг. Във връзка с обявеното извънредно положение потребителите са призовани да си останат по домовете, както и са осведомявани за телефон в по-голяма част от общините за лица за контакт при възникнала потребност от пазаруване на лекарства, хранителни и дуги стоки от първа необходимост. Здравни работници, организирани в мобилни групи са проследявали и здравния статус на част от потребителите.Разпространени са и листовки с онагледени техники за миене на ръце, като средство за предпазване от заразяване. Осигурени са дрехи и обувки от първа необходимост, както и одеала, завивики, домакинска посуда и играчки, чрез организиране на дарителски акции.