Форум "Дигитализация и иновации в образованието"

07.06.2021

134

Предстоящият форум "Дигитализация и иновации в образованието и науката" се организира от община Варна. Той ще се проведе в периода 08.06-10.06.2021 г. Можете да проследите форума онлайн от тук

Сред дискутираните теми са иновативни техники в обучението и съвременни модели за партньорство и образование. През втория ден на форума ще бъдат обсъждани предизвикателствата при управлението и контрола на процесите в образователните институции в дигитална среда, потенциала на STEM центровете, както и бъдещето на професионалното образование.

За актуална информация и програма на събитието, последвайте следния линк.