Форум „Брацигово – каменният поток на времето“

03.09.2021

159

На  9-ти, 10-ти и 11-ти септември 2021г. в гр. Брацигово ще се проведе форум, посветен на архитектурното културно наследство „БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“. Събитието е организирано от Регионална колегия София Област към Камара на архитектите в България съвместно с Община Брацигово.

Предвидени са редица лекции, уъркшопи, дискусии и изложби. Важна част от събитието е организираният съпътстващ  конкурс за идеен проект за архитектурно художествен елемент на градската среда на централната пешеходна зона в Брацигово, с чиято реализация да се даде ревитализация на градския център.

С програмата на форума и условията за участие можете да се запознаете на https://kab-so.com/archives/14987