Финансовото изпълнение на ОП НОИР

13.04.2021

209

 

На https://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=950  е публикувана информация за финансовото изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) към 31 март 2021 г..

Съгласно информацията, програмата е договорена на 94.52%  от общият й бюджет от 1.35 млрд. лв. Изплатените средства са около 706 млн. лв., представляващи 52.29% от бюджета й, като ръстът спрямо месец февруари 2021 г. е от над 34 млн. лв. От тях близо 22 млн. лева са авансово изплатените средства по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансирането за който е осигурено по линия на REACT-EU.

Данните за финансовото изпълнение на ОП НОИР към 31 март 2021 г. отчитат ръст от близо 17 млн. лв. и на верифицираните средства спрямо предходния месец и са в размер на около 534 млн. лв. Договорените средства към същия период са 1.28 млрд. лв., а сертифицираните са 492 млн. лв.