Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция

Начало | Европейско финансиране на общините 2021-2027 | Европейски фондове 2021-2027 | Програми за териториално сътрудничество | Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП между Република България и Република Турция 2021-2027 г.

Области в България: Бургас Ямбол и Хасково

Области в Турция: Одрин и Къркларели

Подкрепата по Програмата е насочена към постигането на следните приоритетни европейски цели:

  • По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
  • Европа, по-близка до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи

както и към специфичната за Интеррег Цел 2: По-безопасна и по-сигурна Европа.


Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП между Република България и Република Турция 2021-2027 г. – (25.11.2022)

Резюме на проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП между Република България и Република Турция 2021-2027 г. (Версия -31 януари 2022 г.)

Резюме на проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП между Република България и Република Турция 2021-2027 г. (Версия -декември 2021 г.)

Коментари и бележки по териториален анализ и обхват на Програмата за трансгранично сътрудничество България- Турция 2021-2027