Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за техническа помощ

Програма за техническа помощ

Програма за техническа помощ

Програмата за техническа помощ 2021-2027 г.

 

Програмата е насочена към постигане на устойчивост и усъвършенстване на системата за управление и контрол на средствата от фондовете на ЕС.

Програмата за техническа помощ има подкрепяща и съпътстваща роля за постигане на целите на Споразумението за партньорство.

Основни специфични цели:

  • Укрепване на стратегическата координация, програмиране, планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на средствата по Фондовете включени в общия регламент (ФРОР);
  • По-нататъшно укрепване на административния капацитет на органите, отговорни за координацията, докладването и одита на средствата по ФРОР и бенефициенти/партньори;
  • Подобряване на средата за изпълнение чрез допълнително оптимизиране на правилата и процедурите за управление на средствата по ФРОР и намаляване на административната тежест;

Ангажиране на гражданското общество за доброто управление на ЕСИФ/ФРОР.


Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на одобрената от ЕК  Програма за техническа помощ 2021-2027

Резюме на Програмата за техническа помощ 2021-2027

Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 година - Презентация

Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за програмен период 2021-2027 година