Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за околна среда

Програма за околна среда

Програма за околна среда

Програмата за околна среда 2021-2027 г.

Програмата допринася за реализацията на следните специфични цели:

  • Насърчаване на устойчивото управление на водите;
  • Насърчаване на прехода към кръгова икономика;
  • Засилване на биоразнообразието, „зелената” инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването;

Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на предотвратяването и управлението на риска, чрез инвестиции в 5 приоритетни области - води, отпадъци, биологично разнообразие, риск и изменение на климата и въздух.

 


 

Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на Програма „Околна среда 2021-2027“

Обобщени коментари и предложения на общините по публикуван за обществено обсъждане проект на Програма „Околна среда“ за програмен период 2021-2027 г

Общинските проекти „в изпълнение“ по ОПОС 2014-2020

Резюме на пети работен проект на Програмата за околна среда за програмен период 2021-2027 (към 2 ноември 2021 г.)

Резюме на третия работен вариант на програмата за околна среда за програмен период 2021-2027

Становище по 3-ти работен вариант на Програмата за околна среда за периода 2021-2027

Резюме на втори работен проект на Програмата за околна среда за програмен период 2021-2027

Коментари и бележки по работен проект на програма „Околна среда“ 2021-2017 г. – версия 2 

Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 година - Презентация

Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 година