Европейска седмица на регионите и градовете от 11 до 14 октомври

11.10.2021

176

В 19-то издание „Заедно за възстановяването“ ще се проведат 300 сесии, посветени на: 

  • Кохезия: от извънредно положение към устойчивост
  • Зелен преход: за устойчиво и зелено възстановяване
  • Дигитален преход за хората
  • Гражданско участие за приобщаващо, включващо и справедливо възстановяване

Откриването на тазгодишното издание е на 11 октомври от 15:30 ., под формата на дебат на високо ниво, фокусиран върху прехода към устойчиво възстановяване. Сред говорителите ще бъдат председателят на Комитета на регионите Апостолис Цицикостас, еврокомисар Елиза Ферейра и много други.

Новата платформа на инициативата дава редица нови възможности, включително регистрация в деня преди събитието. Влезте и създайте свой профил на следния линк за да участвате в събитията.

На 12 октомври от 17:00 до 18:00 ч. можете да проследите събитието Готовност на регионите за дигитален преход – ролята на публичния и частния сектор – град на знанието, организирано от Община Стара Загора заедно с Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии.

Ще бъдат разгледани движещите сили и тенденциите в развитието в градовете, както и как взаимодействат и работят публичният и частният сектор. Организаторите ще дадат и примери за това как градовете могат да станат по-щадящи за околната среда и по-активни в нови разработки в областта на иновациите и цифровизацията.

Работният език на събитието е английски.

https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMTc2

 

На 12 октомври от 17:30 до 19:00 ч. ще се проведе семинар "Инвестиции в местна инфраструктура в Европа – да проправим пътя за зелен и дигитален преход“

Събитието е съ-организирано от Европейската инвестиционна банка.

Силните публични инвестиции играят централна роля в Плана за възстановяване на ЕС. С цел да превърнат предизвикателството във възможност, по-голямата част от тази инвестиция се насочва към другите големи предизвикателства, пред които сме изправени: изменението на климата и дигитализацията. Инвестициите в местна инфраструктура са важна точка за изпълнение на политиката на ЕС. Проучването на ЕИБ сред общините през 2020 дава ясна представа за инвестиционните нужди, приоритетите и бариерите. Семинарът ще даде възможност на участниците да се запознаят с ключовите констатации за подобряване на инвестициите в преход.

Работният език на събитието е английски.

https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDkz 

 

На 12 октомври от 10:30 до 12:00 ч. ще можете да участвате в семинара „Устойчиво развитие от планинските региони: вдъхновение от Алпите“

Четири алпийски региона - Auvergne-Rhône-Alpes, Lombardy, Salzburg and Valle d’Aosta – ще представят вдъхновяващи проекти и инициативи за устойчиво развитие на планинските дестинации, територии и туризъм в контекста на зеления преход и икономическото възстановяване. Планинските курорти и туристическите дестинации срещат сериозни проблеми поради изменението на климата и кризата COVID, но разработват инициативи и мерки за намаляване на рисковете и преодоляване на предизвикателствата. Примерите за потенциалните ресурси и решения могат да представляват интерес за други региони и заинтересовани страни, изправени пред подобни трудности в други планински, селски или отдалечени територии в Европа и могат да допринесат за дискусиите по Европейската програма за туризъм до 2050 г.

Работните езици на събитието са английски, немски, френски и италиански

https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjEz