Европейска седмица на регионите и градовете

15.02.2021

142


Станете партньор в 19-то издание на Европейската седмица на градовете и регионите. Както вече Ви информирахме под слогана „Заедно за възстановяването“, организаторите планират четири основни тематични направления:
1. Зелен преход: за устойчиво и зелено възстановяване;
2. Кохезия: от спешни мерки към устойчивост;
3. Цифров преход за хората;
4. Гражданите ангажирани в приобщаващото, активно и справедливо възстановяване.
В контекста на пандемията с коронавирус, през 2021 ЕСРГ ще предостави възможност на участниците да научат повече и да участват в по-нататъшния дебат относно европейския отговор на здравните, социалните и икономическите предизвикателства. Той ще се съсредоточи върху способността на ЕС и на националните и регионалните правителства да подкрепят европейските граждани и техните местни общности с практически мерки и публични политики, насочени към инвестиране в по-справедливо, по-зелено и по-цифрово бъдеще. Новата политика на сближаване и новите програми на ЕС за периода 2021-2027 г., както и финансовите инструменти на ЕС за справяне с кризата с COVID-19, ще бъдат в центъра на събитието през 2021 г. ЕСРГ ще служи и като платформа за насърчаване на текущия дебат относно демокрацията и ангажираността на гражданите за бъдещето на Европа и ще предостави възможност за важен междуинституционален дебат по Зеления пакт, по-малко от месец преди COP26. Тъй като 2021 г. е Европейска година на железопътния транспорт, събитието ще използва възможността да популяризира железопътния транспорт като екологичен, иновативен и безопасен вид транспорт.
През 2021 г. ЕСРГ ще бъде изцяло онлайн, използвайки всички предимства на дигиталния формат.
В публикувания наръчник можете да се запознаете с условията да станете партньор на Европейската седмица, различните формати на сесиите (очакван брой говорители, цели, модератори, продължителност и др.), времеви слотове, публичност и брандиране на събитията и други детайли: https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/2021/euregionsweek_2021_guide_for_event_partners.pdf

Краен срок за подаване на кандидатури е 26 март 2021 г., чрез регистрация и попълване на следния формуляр https://partnerapplicationform.euregionsweek2021.eu/

Изборът на партньори ще бъде обявен средата на м. май.
Повече информация можете да намерите на https://europa.eu/regions-and-cities/partners_en или да се свържете с отдел „Международно сътрудничество“ на НСОРБ, тел.: 02/943 44 67 и y.docheva@namrb.org