Европейска седмица на местната демокрация

05.10.2021

157

 

Екипът на Европейската седмица на местната демокрация (ELDW) организира уебинар за популяризиране на инициативата сред местните и регионалните власти. Поканените за участие в уебинара са Генералния секретар на Конгреса, председателя на Комисията по актуални въпроси на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, националните координатори на ELDW в Европа, представители на общините и асоциациите, които участват в ELDW и други.

Тема на изданието на ELDW за 2021 г. – 2022 г. е свързана с опазването на околната среда от страна на местните общности. На събитието ще можете да чуете повече за:

  • начина по който общностите в Европа могат да подкрепят усилията в борбата с изменението на климата заедно с гражданите;
  • решенията за опазване на околната среда на местно ниво и изграждане на устойчивост на общностите, включително чрез предоставяне на достъп до знания и ресурси за гражданите, които в противен случай могат да бъдат изключени или маргинализирани на местно и регионално ниво;
  • примери за ангажираност на гражданите на местно ниво по време на пандемията, и обмяна на мнения за добри практики;
  • най-новите онлайн ресурси на ELDW, включително как участващите общини и асоциации могат да се включат в организирането на ELDW и да докладват правилно дейността си на страница на инициативата.

Работните езици на онлайн срещата са английски и френски.

Събитието ще се проведе на 8 октомври 2021 г. от 15:30 до 18:00 ч. Линк за участие: https://vmeeting.coe.int/k8/771112913011/join

До 30 септември 2021 г. 44 участници от 14 държави са се регистрирали за участие в EDLW 2021. Досега са докладвани 60 дейности. От 44 регистрирани участници 41 са местни и регионални власти, а 3 са техните сдружения. Местните и регионалните власти на всичките 47 държави членки на Съвета на Европа се приканват да се регистрират на уебсайта на инициативата (http://www.congress-eldw.eu/en/) и да вземат участие в останалите събития от инициативата до края на тази година.