Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Условия за реклама в комуникационните канали на НСОРБ

Home | До 31 март общините приемат бюджетите си за 2022 г.

До 31 март общините приемат бюджетите си за 2022 г.

15.03.2022
До 31 март общините приемат бюджетите си за 2022 г.

На 15 и 16 март 2022 г. в София се провежда обучение „Подготовка на общински бюджети 2022“. Събитието се организира от „НСОРБ Актив“ ЕООД и тази година се провежда в хибриден формат.

Председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов запозна участниците с активната работа на организацията през последната година, ориентирана към своевременно идентифициране на проблемите още в генезис и проактивност по отношение на институциите за намиране на адекватни решения. При формиране на общите позиции на НСОРБ по всички важни въпроси се сондират мненията на общините. Около 75% от местните администрации проявяват активност, подчерта той. НСОРБ полага сериозни усилия и за обратната връзка с всички общини.

„Преговорите за държавния бюджет винаги са били една от най-важните  задачи за ръководството на НСОРБ“ – изтъкна Панов и подчерта, че през последните две години Сдружението постига значително увеличаване на средствата за общините. Въпреки сложната политическа обстановка, в която ръководството на НСОРБ договаря бюджетните параметри, за 2022 г. общините ще разполагат с над 700 млн. лв. повече, добави той. Общата изравнителна субсидия в резултат от преговорите е увеличена почти двойно от предвиденото в първоначалния вариант на правителството. Въпреки резервите на министерството на финансите е постигнато и увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 32%. Председателят на УС изрази надежда, че предвижданата актуализация на бюджета в средата на годината е възможност да бъдат намерени и решения на проблемите с компенсирането на общините заради ръста на цените на енергоносителите, постигане на споразумение за индексация на договорите за строителство, поради рязкото поскъпване на материали и услуги в сектора, както и осигуряването на допълнителен ресурс за възнаграждения на заетите в общинската администрация и в социалната сфера.

  

Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова представи основните акценти от бюджетната рамка за общините за 2022 г. По нейни думи, това е „най-обсъжданият“ бюджет, защото подготовката му премина през дискусии с два състава на правителство и парламент, „най-закъснелият“, защото след вълната от избори за първи път държавата ни започва календарната година без приет Закон за бюджета и „най-непрогнозируемият“, защото ще бъде изпълняван освен в постковид ситуация и в условия на война. Към обстоятелствата, които допълнително усложняват средата са новите нормативни изисквания, продължаващата реформа в социалните услуги, въвеждането на безплатни детски градини и ясли, бежанския поток и неясните перспективи за инфлацията.

Донка Михайлова информира подробно участващите над 220 представители на общините за хода на водените преговори за Бюджет 2022 и постигнатото разбиране за необходимостта от компенсиране на публичните организации, в това число и общините, заради цените на електроенергията. Тя сподели напредъка по водените разговори за индексация на договорите за строителство и обърна внимание, че по данни на МФ общините задържат капиталови разходи за над 1 млрд. лв. под формата на преходни остатъци, което освен, че  разколебава впечатлението за ефективно управление на финансите, но и значително затруднява постигането на желаните резултати в разговорите за субсидии с министерствата.

УС на НСОРБ продължава разговорите с МРРБ за намиране на допълнителни средства за ремонт на общински пътища. Сдружението вече изпрати на вицепремиера Гроздан Караджов подробна информация за проектната готовност по общини и във вторник / 22.03.2022 г./ предстои поредният кръг от преговори. Като успех на НСОРБ Михайлова открои постигнатото разбиране за необходимостта от решаване на наболелия въпрос с финансовите корекции, допълнителните увеличения за бюджета на общините в хода на обсъжданията на парламентарно ниво и планирания Фонд за регионално развитие.

Сред приоритетите за 2023 г. заместник-председателят на НСОРБ открои започването на ефективи преговори за финансовата децентрализация на местната власт, като амбициите на Сдружението са за преотстъпване на 1/5 от данъка върху доходите на физически лица и 10% от корпоративния данък в полза на общините.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание на новите моменти в Закона за ДБРБ за 2022 г. Възможностите за финансиране на дейността на общините са освен в съответните раздели по секторни политики, но и в чл.1, ал.5  на Закона, където за реализирането на различни политики е предвиден ресурс от 2,4 млрд лв.

В рамките на дискусионния форум бяха обсъдени новите моменти в планирането и отчитането на делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Отбрана и сигурност“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, „Общинска администрация“. Управлението на средствата в сферата на образованието коментираха експерти от Министерството на образованието и науката: Дима Коцева - началник-отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“; Камен Йорданов - държавен експерт и Мариана Паленкова -  държавен експерт в образователното ведомство.

Ръководителят на екип „Местни политики и финанси“ в НСОРБ Даниела Ушатова даде подробни разяснения по отношение планирането и управлението на разходите на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, трансферите за зимно поддържане и другите целеви трансфери.

Във втория ден от обучението е предвиден дискусионен форум по специфичните особености на Бюджет 2022 г. В него участват Надя Каратова - заместник-кмет на община Кюстендил, Цанка Ганева - директор дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ в община Стара Загора и директора дирекция „Бюджет и финанси“ на община Велико Търново Мариян Маринов.

Сред акцентите в програмата е и темата за управление на отпадъците, в контекста на предстоящата кардинална реформа в начина на формиране на ТБО и в цялостния комплекс от обвързани дейности и услуги. Сред лидерите в намаляването на отпадъците в страната е община Свиленград, която вече е в напреднал етап по сертифициране като община с нулеви отпадъци. В обучението взема участие Мария Костадинова - заместник-кмет на община Свиленград.