Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Условия за партньорство с НСОРБ

Home | Осем общини с проекти за интеграция на ромите

Осем общини с проекти за интеграция на ромите

15.03.2022
Осем общини с проекти за интеграция на ромите

 

На http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=uxKPwhqZgbw%3D&resultType=phfMlnJlBIo%3D, са публикувани резултати от оценката по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Съгласно публикуваната информация, 20 общини са подали  проекти предложения. От тях одобрени за финансиране са 8 проекта на общините: Дупница, Благоевград, Сунгурларе, Перник, Самоков, Лом, Пловдив и Смядово.  Одобрените проекти са за над 13.5 млн. лв. В списъка с резервни проекти са 8 общини: Пещера, Ябланица, Средец, Монтана, Стамболийски, Камено, Мъглиж.

Общата цел на процедурата е да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в маргинализираните ромски общности.