×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | За обществено обсъждане: две процедури по НПВУ - за създаване на младежки центрове

За обществено обсъждане: две процедури по НПВУ - за създаване на младежки центрове

03.08.2022
За обществено обсъждане: две процедури по НПВУ - за създаване на младежки центрове

В публичния модул на ИСУН 2020 са публикувани за обществено обсъждане документи за две процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост: за създаване на младежки центрове в областни градове и за създаване на младежки центрове в градове, които не са областни.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/72b68422-0063-4908-9910-c8327c3fa316

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/bef24ce6-b1cd-4511-b462-3b4b9cd83acc

Планира се процедурите за събиране на проектни предложения да започнат на 15 август.

Крайният срок за получаване на проекти ще бъде 15 ноември 2022 г.

Допустими кандидати са общинските администрации на всички областни градове (без Добрич, Габрово, Враца, Монтана, Перник, Бургас, Пловдив и Стара Загора) и 23 необластни града (Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли).

Предимство при кандидатстване ще имат проектните предложения, разработени в сътрудничество с активни младежки организации от съответния град.