Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Включете се в предстоящите дистанционни обучения

Включете се в предстоящите дистанционни обучения

28.02.2023
Включете се в предстоящите дистанционни обучения

Продължава провеждането на дистанционни обучения, паралелно с присъствените семинари в рамките на проект №BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители», финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От 10 март до 10 април 2023 г. ще се проведат следните дистанционни обучения:

  • „Предоставяне на социални услуги от общините“;
  •  „Управление на общинската собственост“;
  •  „Устройство на територията“.

За включване в обученията, е необходимо да посетите Платформата за дистанционни обучения на НСОРБ - https://obuchenie.namrb.org/, където следва да създадете регистрационен профил и да посочите в кой обучителен модул желаете да участвате, като може да посочите повече от един. Ако вече имате направена регистрация, а желаете да вземете участие в предстоящите обучения – свържете се с нас. В края на всяко обучение ще се проведе тест и успешно завършилите ще получат сертификат.

В обученията могат да се включат заместник-кметове, общински експерти и служители, както и служители от администрацията на кметствата, общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Съгласно изискванията на проекта, е недопустимо участието на изборни лица – кметове и общински съветници, както и управители и служители на общински търговски дружества.

С конкретните теми, включени във всеки един от активните за месеца обучителни модули, можете да се запознаете на: https://obuchenie.namrb.org/course/.

При затруднения с достъпа до платформата или допълнителни въпроси, може да се свържете с Мария Иванова (0889612804) или Маруся Цветкова: тел. (02) 943 44 67, 943 44 68; email: m.ivanova@namrb.orgm.tsvetkova@namrb.org.