Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Възможност за въвеждане на споделена административна услуга на местно ниво

Възможност за въвеждане на споделена административна услуга на местно ниво

23.01.2023
Възможност за въвеждане на споделена административна услуга на местно ниво

Приемането на Закона за българския жестов език през 2021 г. и произтичащите от него специфични изисквания към местните администрации провокираха НСОРБ и Столична община да предложат споделяне на ресурси за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица.

От 1 януари държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език, извън лимита за безвъзмездна преводаческа услуга от АСП. Това изискване важи при заявяване и/или получаване на административна услуга и при предварителна заявка на лица с увреден слух за участие в мероприятие на общината.

Столична община въведе от миналата година онлайн връзка с жестов преводач за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани. Осигуряването на сертифицирани преводачи е проблем дори за столицата, затова кметът Йорданка Фандъкова предложи общините, които имат затруднения за изпълнение на законовите изисквания, да ползват споделено нейната услуга.

НСОРБ изпрати до общините писмото на столичния кмет Йорданка Фандъкова и проект на споразумение за сътрудничество по реда на чл. 62 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Общините, приели предложението на София, трябва да предприемат конкретни действия. Първото е, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 63, ал. 5, връзка с ал. 3, във връзка с чл. 62 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, кметът на общината да предложи на общинския съвет да даде съгласие за сътрудничество.

Общините, които ще се възползват от предоставената възможност за изпълнение на споделена услуга по реда на чл. 62 от ЗМСМА, следва да изпратят до кмета на Столична община: 

  • копие от решението на общинския съвет за съгласие за сътрудничество;
  • попълнена информация в Приложение 3, приложена към писмото на Столична община.

При реализирано съгласие по реда на чл. 63, ал. 4 до ал. 8 от ЗМСМА, предстои предприемане на последващи действия от кмета на Столична община за изготвяне и подписване на споразумението за сътрудничество и приложенията към него.

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова вече внесе докладна в Общинския съвет с предложение за предоставяне на споделена услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица“.

Сега предстои Общинският съвет да даде съгласие кметът да подпише споразумение за сътрудничество със Столична община за изпълнение на споделена услуга, регламентирана в чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ), с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод при заявяване и/или получаване на административно обслужване на територията на община Ловеч. Общинският съвет трябва да одобри Проект на споразумение за общинско сътрудничество за изпълнение на въпросната споделена услуга.