Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

28.09.2022
Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

Министерство на земеделието публикува разяснения по ключови условия за кандидатстване и присъждане на точки по критериите за подбор по процедура № BG06RDNP001-7.021 –„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Разясненията са достъпни на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/, секция „Информация за кандидатстване“.