×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | В Пловдив се провежда Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

В Пловдив се провежда Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

26.07.2022
В Пловдив се провежда Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
Започна юбилейната Пета Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, организирана от НСОРБ - Актив ЕООД. Срещата се провежда на 26 и 27 юли 2022г. и има за цел да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт.
Домакин на събитието е Община Пловдив - Municipality of Plovdiv, а участници са заместник-кметове, началници на отдели, директори и експерти с ресори „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините, както и председатели и членовете на комисии в общинските съвети.
Акценти в днешната дискусия са инициативата на община Пазарджик „Малка книга за големи добротворци“, предизвикателствата пред новия модел на социалните услуги, както и финансирането на общинските социални и здравни дейности.
За участниците в Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване общината-домакин е организирала посещения за представяне на добри практики в ОП "Социално предприятие за хора с увреждания" и Областен център за деца и семейства.