×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

27.07.2022
Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

УО на ПМДР 2014-2020 г. публикува Указание във връзка със създадена възможност кандидатите да обявят процедури за избор на изпълнител в ИСУН 2020 преди приключването на процеса по оценка и сключване на договор за БФП. https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10553