×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Търси се решение за финансирането на общинските болници

Търси се решение за финансирането на общинските болници

29.07.2022
Търси се решение за финансирането на общинските болници

Днес се проведе среща на заместник-председателите на УС на НСОРБ Донка Михайлова - кмет на община Троян, Иво Димов - кмет на община Димитровград и кмета на Карлово и член на УС на НСОРБ д-р Емил Кабаиванов с министъра на здравеопазването в оставка проф. Асена Сербезова, зам.-министър д-р Петър Грибнев и председателя на НС на НЗОК доц. Васил Пандов.

Срещата бе инициирана от НСОРБ за обсъждане възможностите за финансово подпомагане на общинските болници във връзка с прилагането на разпоредбите от НРД, относно увеличението на основните заплати на работещите в общинските болници от 01 август 2022 г. Повишаването на основните заплати на работещите в лечебните заведения до минималните нива, заложени в Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“ от 2022 г., е записано като изискване в анекса към Националния рамков договор за медицински дейности, подписан от НЗОК и БЛС.

Във връзка с невъзможността на общинските болници да отговорят на изискването, министър Сербезова предлага да бъдат променени текстове в Националния рамков договор, като за общинските болници, които отговарят на определени изисквания, да бъде направено изключение.

„Нашата позиция е, че следва да се потърси възможно разрешение за общинските лечебни заведения за болнична помощ, като се гарантира достойното заплащане на труда на медицинските специалисти в тях. Първоначалната ни концепция бе да се внесат изменения в законодателството с тази цел, което в настоящия момент се явява невъзможно. През м.април т.г. не бе предвидено, че няма да съществува работещ парламент, който да приеме съответните законови промени“, посочи проф. Асена Сербезова.

Възможни критерии за за попадане на медицинските заведения в изключенията от НРД, без нарушаване правата на пациентите за достъп до медицинска помощ, са лечебното заведение да е многопрофилна болница, повече от 70% от приходите да се разходват за възнаграждения на персонала и да се намира на определено отстояние от друга многопрофилна болница, като какво точно да е отстоянието трябва допълнително да се прецени. При съвкупност на тези обстоятелства болниците няма да бъдат възпрепятствани да получат предвиденото в НРД увеличение на цените на клиничните пътеки, по които работят, обясни началникът на кабинета на здравния министър и председател на НС на НЗОК доц. Васил Пандов.

Припомняме, че с КТД от 2022 г. бяха договорени увеличения на началните основни работни заплати с ок. 59%. Подобен ръст не е възможно да бъде осигурен за сметка на сегасъществуващите източници на финансиране на болниците – НЗОК и субсидиите от МЗ. Ресурси за бъдещото увеличение следва да се търсят и чрез оптимизиране на персонала и на дейностите, но и чрез осигуряване на целеви ресурс за подкрепа на общинските болници.