Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Становище на НСОРБ по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени п

Становище на НСОРБ по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени п

26.09.2022
Становище на НСОРБ по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени п

НСОРБ изпрати до Министерство на транспорта и съобщенията Становище по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на МС от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г., изм. бр. 53 от 2017 г., доп. бр. 83 от 2020 г., изм. и доп. бр. 18 от 2022 г.)

В Становището, оценяваме положително предложеното актуализиране в двоен размер на максимално допустимите стойности за компенсиране в чл.40, ал.1 от Наредбата.

Считаме обаче, че предложеният проект за изменение в цялост не отговаря на последователно поставяните от общините и НСОРБ от години и обсъждани в разнообразни формати предложения за промени в Наредбата.

Отбелязваме категоричната необходимост от цялостно усъвършенстване на Наредбата и считаме за обществено оправдано предложения проект да бъде основно преработен в спешен порядък в сътрудничество между МТС, МФ, НСОРБ и превозвачите, и едва след това да бъде внесен за обсъждане и приемане от правителството. По този начин, отговорно би могъл да се изготви проект за изменение и допълнение на Наредбата, който да включва промени, съответстващи на реалните социално-икономически условия, при равноправно отчитане на интересите на заинтересованите страни, и в действителна подкрепа на българските граждани - потребители на услугата по обществен транспорт.

Подробно можете да разгледате нашите коментари и предложения в Становището: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/stanovishte-po-proekt-na-pms-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-normativni-aktove-na-ministerskiya-savet-otnosno-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-sredstva-za-kompensirane-na-namalenite-prihodi