Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | С две години закъснение – шанс за реален старт на европейската подкрепа за рибарските общности в настоящия планов период

С две години закъснение – шанс за реален старт на европейската подкрепа за рибарските общности в настоящия планов период

17.03.2023
С две години закъснение – шанс за реален старт на европейската подкрепа за рибарските общности в настоящия планов период

Комитетът за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 – 2027 г. проведе своето първо заседание.

Комитетът прие правилата за своята работа, направи преглед на напредъка по досегашните мерки за подкрепа на рибарските общности, и най-важно – одобри индикативната годишна работна програма за 2023 г., в т.ч. параметрите на предстоящите приеми за подготовка на стратегии и местни инициативни рибарски групи по подхода ВОМР, както и за тяхното последващо одобрение и финансиране.

Приети бяха редица предложения от страна на общините и местните общности - за усъвършенстване на методиката и критериите за подбор на проекти и за условията по обявяване на приемите.

НСОРБ благодари на г-н Иван Алексиев, кмет на община Поморие, за активната позиция и последователно отстояване на интересите на общини и рибарски общности.