Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Резюме на Програма за трансгранично сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

Резюме на Програма за трансгранично сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

09.12.2022
Резюме на Програма за трансгранично сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariya-severna-makedoniya   е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 29 ноември 2022 г.  Програма за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония за периода 2021-2027.

Програмата обхваща области Кюстендил и Благоевград и Североизточен, Източен и Югоизточен планов регион в Северна Македония. Има три основни приоритета, с общ бюджет от 31 млн. евро.

Половината от програмния бюджет, над 15.5 млн. евро, се предвижда да бъде разпределен за финансиране на проекти за интегрирано териториално развитие. В рамките на Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ ще бъдат подкрепени дейности за разработването на цялостни, интегрирани и устойчиви туристически продукти, за увеличаване на производствения капацитет на МСП и разширяване на тяхната икономическа активност към нови пазари и продукти. При реализацията му ще се следва специално разработената Териториална стратегия. Тя ще се управлява от Стратегически борд, който ще селектора проектите обект на бъдещата подкрепа. Той проведе учредителното си заседание в гр. Струмица на 5-ти декември. По време на срещата на Борда стратегията беше одобрена единодушно и бяха избрани двамата негови съпредседатели– Илко Стоянов, кмет на община Благоевград и Андреа Златковска, координатор в Центъра за развитие на източния регион за планиране на Република Северна Македония. Членове на борда са заинтересовани страни от трансграничния регион, които са участвали в изработването на стратегическия документ – регионални и местни власти, професионални организации, представители на бизнеса и неправителствения сектор. НСОРБ се представлява в Борда, освен от избраният за съпредседател кмет на община Благоевград и от кметовете на общините Петрич и Сапарева баня Димитър Бръчков и Калин Гелев. Отварянето на мерки по стратегията ще започне през първата половина на 2023 г.

 

За подобряване на регионалната свързаност и стимулиране на икономическия растеж в трансграничния регион ще се финансира изграждането на ГКПП „Струмяни-Берово“ и свързаната с него инфраструктура.

С ресурс от 5.2 млн. евро ще се подкрепят инвестиции за изграждане на зелени площи в градските и крайградските райони, развитие на естествени зелени градски зони и зелени площи за управление на водите заложени в Приоритет 1 „По-зелен трансграничен регион“.

На 6 декември отново в Струмица се проведе и първото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата. От страна на НСОРБ участва титулярният ни представител Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев.

На заседанието членовете на Комитета за наблюдение одобриха Насоките за кандидатстване по стратегическия проект за граничния контролен пропускателен пункт между общините Струмяни  и Берово. Отпуснатите средства за новия граничен пункт са над 9 млн. евро, а бенефициенти ще бъдат Областна администрация Благоевград и Митническата администрация на Северна Македония.