×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Решение на ЦИК от 16 август за назначаване на съставите на СИК

Решение на ЦИК от 16 август за назначаване на съставите на СИК

17.08.2022
Решение на ЦИК от 16 август за назначаване на съставите на СИК

Централната избирателна комисия публикува Решение №1281-НС от 16.08.2022 г., относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. заедно с приетите Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК).

Съгласно т. 3 от Решението в срок до 27 август 2022 г., при кмета на общината/района се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания се провеждат не по-късно от 13 септември 2022 г., ако не са проведени заедно с консултациите за СИК.

С пълния текст на Решение № 1281- НС можете да се запознаете от тук….

https://www.cik.bg/bg/decisions/1281/2022-08-16