×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район

Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район

21.09.2022
Регионалният съвет за развитие прие Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район